ANUNT CONCURS PERSONAL CONTRACTUAL PERIOADA DETERMINATA – ASA 2023 – Septembrie 2023

CONCURS ASA 2023

REZULTATE FINALE CONCURS EXPERT IA

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

ANUNT CONCURS – ASA 2023

FORMULAR INSCRIERE

ADEVERINTA VECHIME IN SPECIALITATEA STUDIILOR – MODEL

DECLARATIE ANTECEDENTE – MODEL

BIBLIOGRAFIE

  1. Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată şi publicată în M.O. nr.865/18.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE)                  nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011;
  4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei;
  5. Codul de bune practici al statisiticilor europene; https://insse.ro/cms/files/eurostat/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf
  6. Norme de confidentialitate a datelor statistice; https://insse.ro/cms/files/legislatie/norme%20de%20confidentialitate/Ordin_INS_722_2020_ Norme_de_confidentialitate_a_datelor_statistice.pdf
  7. MS Office – Word, Excel, Visual FoxPro.

 

 

Lasă un răspuns